Thông tin đa phương tiện cho Công ty và Sản phẩm
Lắp đặt tại chỗ và Khởi động

Dưới đây là những gì sẽ diễn ra trong suốt quá trình
1. Kiến tạo một kế hoạch sản xuất cũng như là lên khung, lắp đặt và khởi động.
2. Lắp đặt theo trình từ và xử lý các vấn đề xảy ra trong suốt quá trình
3. Kiểm tra các vấn đề về chất lượng với quá trình lắp đặt, đảm bảo đạt các tiêu chuẩn đặt ra.
4. Khởi động thiết bị để chạy thử và quan sát nếu có bất kỳ chức năng nào có vấn đề.
5. Chạy với một mẻ sản phẩm, đảm bảo là lò vận hành bình thường.

Lắp ghép lò
Những mảnh khác nhau của lò được ghép lại nhờ các thợ lành nghề nhằm đảm bảo sản phẩm sẽ giao nhận trong vòng 1 tháng..

Quá trình lắp ghét
1. Cấu trúc thân lò

2. Lắp ghép các tấm

3. Gắn với hệ thống truyền động

  • 4. Lắp đặt trần lò
  • 5. Lắp đặt súng phun tiết kiệm năng lượng
  • 6. Hệ thống dẫn khí
  • 7. Lắp đặt các đĩa bề mặt

8. Chèn các con lăn

9. Hoàn thiện khâu lắp ghép

Bảo trì lò
Mỗi lò nung có 1 năm dịch vụ bảo hành tính từ ngày bắt tay vào đơn hàng sản xuất lò. Nếu bất kì vấn đề nào xảy ra trong thời hạn bảo hành, chúng tôi sẽ gửi kỹ sư đến tận nơi trong thời gian ngắn nhất để kiểm tra nguyên nhân. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm nếu vấn đề không phải là hư hại có chủ ý hay do lỗi người sử dụng. Thời hạn bảo hành cũng có thể thương lượng được.