Thông tin đa phương tiện cho Công ty và Sản phẩm

Guangdong Zhongyao Kiln Stock Co., Ltd.
Địa chỉ: tòa nhà:Zhongyao building, Xiabai Industry, Luocun, Nanhai district, Foshan City, Guangdong Province 528226, China
Tel.: +86-757-86136888 ext 836
Fax: +86-757-86136838
E-mail: zhongyaokiln@yahoo.com

Thông tin phản hồi