Thông tin đa phương tiện cho Công ty và Sản phẩm

Băng chuyền

Băng chuyền được sử dụng để chuyển vật liệu gốm sứ tới máy nghiền bi để nghiền và trộn.

Thông tin phản hồi