Thông tin đa phương tiện cho Công ty và Sản phẩm

Thìa khuấy

Một thiết bị trộn được sử dụng để trộn bùn gốm ngay sau khi bùn đi ra từ máy nghiền bi. Nó gồm một bộ giảm tốc bánh răng, cần trục, bộ đẩy và một bộ khung.

Thông tin phản hồi