Thông tin đa phương tiện cho Công ty và Sản phẩm

Máy sấy phun

Thiết bị sấy phun trong một tháp nóng là phương pháp thích hợp cho làm khô bùn gốm nhạy cảm với nhiệt độ. Mục đích của thiết bị sấy khô là sản xuất bột gốm từ bùn nhão gốm ẩm. Các bộ phận sử dụng trong thiết bị sấy phun bao gồm một máy thổi khí nóng, hệ thống thu bụi, tháp sấy phun, bộ phận thu nhận bụi xyclon, đường ống thải, đường ống cấp bùn nhão, màn rung và bộ điều khiển điện.

  • Thiết bị sấy phun
  • Tháp sấy phun
Thông tin phản hồi