Thông tin đa phương tiện cho Công ty và Sản phẩm

Bộ cấp liệu

Trên ảnh là bộ phận tiếp tiệu, gồm một bộ khung, một gàu, một băng tải, một thanh gạt và một động cơ dẫn động.

Thông tin phản hồi