Thông tin đa phương tiện cho Công ty và Sản phẩm

Bộ phận tải/ đổ tải (đưa đồ gốm vào/ra) của lò nung

Bộ phận này có thể vận hành với nhiều lò công nghiệp khác nhau và lò băng tải cung cấp bởi Zhongyao. Chúng đảm bảo đồ gốm được đưa vào và đưa ra khỏi lò một cách có trật tự.

  • Bộ phận tải (đưa đồ gốm vào)
  • Bộ phận đổ tải (đưa đồ gốm ra)
Thông tin phản hồi