Thông tin đa phương tiện cho Công ty và Sản phẩm

Hệ thống an toàn

Khi xảy ra sự cố, hệ thống an toàn sẽ gửi thông báo nêu rõ nguyên nhân gây ra lỗi: quá nhiều hoặc thiếu khí đốt, áp suất tụt quá thấp trong thiết bị thổi đốt hoặc quạt khí thải.

Dưới những trạng thái kể trên, một van an toàn sẽ tự động cắt nguồn cung cấp nhiên liệu. Khi bất kỳ động cơ nào dừng lại, một hệ thống dẫn động sẽ tự động chuyển đổi sang chế độ tự chỉnh qua lại.

Thông tin phản hồi