Thông tin đa phương tiện cho Công ty và Sản phẩm

Hệ thống làm mát

Làm lạnh lò là một quá trình cần thiết trong lò sấy. Kiểm soát chính xác sự làm lạnh là cần thiết giúp ngăn ngừa việc làm lạnh xảy ra quá đột ngột. Hệ thống làm mát của Zhongyao được thiết kế và xây dựng nhằm mục đích này.

  • Hệ thống làm lạnh nhanh
  • Hệ thống làm lạnh nhanh
  • Hệ thống làm lạnh vừa
  • Hệ thống làm lạnh cuối

KHU vực làm mát nhanh
Khí làm lạnh được đưa tới nhờ quạt, đi qua hệ thống ống nhánh và thổi trực tiếp vào sản phẩm sấy, đưa nhiệt độ xuống dưới 600°C. Tần số dao động biến thiên để điều chỉnh nhiệt độ, vì vậy nhiệt làm mát cân bằng cũng được duy trì. Van lắp đặt theo dọc ống nhánh để tiện lợi, điều khiển linh động thể tích dòng khí.

Khu vực làm lạnh vừa
Khu vực này nhiệt của vật liệu thấp hơn nhờ đi qua một không gian chuyển đổi nhiệt độ. Như khu vực làm lạnh nhanh, khu vực này sử dụng một thiết bị VFD nhằm giữ nhiệt độ luôn được kiểm soát.

Khu làm lạnh trực tiếp
Khí nhiệt độ phòng được thổi xuyên qua các ống nhánh vào buồng sấy, sau được làm lạnh nhanh chóng. Sau khi trao đổi nhiệt, khí nóng tồn tại trong lò có thể sử dụng cho nhiều mục đích làm khô khác nhau.

Khu làm lạnh cuối
Một quạt thổi dọc ống sẽ thổi vào dòng khí thể tích lớn ở áp suất thấp nhằm làm lạnh hiệu quả. Khí nóng được thoát ra một cách dễ dàng.

Thông tin phản hồi